| OTHER SPORTS තර්ජිනී සිවලිංගම් ජාතික කණ්ඩායමෙන් විශ්‍රාම ගනියි

තර්ජිනී සිවලිංගම් ජාතික කණ්ඩායමෙන් විශ්‍රාම ගනියි

තර්ජිනී සිවලිංගම් ජාතික කණ්ඩායමෙන් විශ්‍රාම ගනියි post thumbnail image

ලොව උසම දැල් පන්දු ක්‍රීඩිකාව බවට පත් වූ ශ්‍රී ලංකා දැල් පන්දු කණ්ඩයමේ ක්‍රීඩිකා තර්ජිනී සිවලිංගම් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමෙන් විශ්‍රාම ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post